Organisatie licht project door

Organisatie licht project door

Binnen een grote gemeente waren er serieuze zorgen over het slagen van een belangrijk langlopend technologie en finance project. Er was behoefte aan een ‘heroriëntatie’ van het project startend met een ‘onafhankelijke’ blik op de status van het project. De gemeentesecretaris wilde een zorgvuldig onderzoek maar zat niet te wachten op het zoveelste rapport van een externe partij en wilde daarom het onderzoek door de eigen organisatie laten uitvoeren. Echter de ervaring hiermee en inhoudelijke deskundigheid ontbrak.

Vanuit de gemeente werd een persoon met veel aanzien en senioriteit aangesteld als onderzoeksleider. Financiële- en technologiekennis en de ervaring met doorlichtingen van dergelijke projecten van deze persoon was beperkt. Daarom werd er externe specifieke ondersteuning gezocht bij de planning van het onderzoek, de te hanteren werkwijze en onderzoeks­methodiek, het doornemen van de beschikbare documentatie, het houden van ongeveer vijfentwintig interviews en het voorbereiden en begeleiden van vijf gezamenlijke bijeenkomsten en het opstellen van het eindrapport.

Dit bood de onderzoeksleider ruimte om zich volledig te richten op het krijgen van draagvlak binnen de gemeente voor de bevindingen en aanbevelingen. Hoewel er slechts een periode van enkele weken beschikbaar was zijn in de interviews en door de gezamenlijke bijeenkomsten veel mensen vanuit de gemeente betrokken geweest bij het onderzoek. Het resultaat was een hooggewaardeerde en breed gedragen eigen onderzoeksrapport van de gemeente dat als basis heeft gediend voor een aangepast projectplan dat succesvol binnen de geplande tijdslijnen kon worden afgerond.