Skip to main content

Digitale strategie & realisatie

Op het gebied van digitalisering wordt in deze tijd veel van organisaties verwacht. Onze ervaring leert dat digitaal succes alleen komt als je als bestuurder een eigen gedragen verhaal hebt en als organisatie ook ‘’doet’’. Je hebt niets aan prachtige strategische vergezichten en elkaar napraten dat digitalisering de oplossing voor bijna alles is.

Samen doorleven wat past bij je organisatie, wat je echt wilt bereiken en hoe je dat gaat doen voor en met je medewerkers, klanten en de belangrijkste stakeholders. Dat is onze aanpak. Voor sommige van onze klanten betekent dit dat ze de ambitie realiseren om digitaal ver voorop te lopen. Anderen past dit totaal niet. Zij willen eerst de basis op orde hebben en alleen gebruik maken van bewezen technologie.

Wij hebben bij een groot aantal klanten digitale strategie trajecten uitgevoerd, projectportfolio’s samengesteld en projecten geprioriteerd, pakketselecties, uitgevoerd, marktverkenningen begeleidt en programmatisch veranderagenda’s gerealiseerd. Wij doen dit altijd in kleine teams die oplossingen aandragen en realiseren. Tevens begeleiden, coachen en trainen wij bestuurders, stuurgroepen, projectteams en toezichthouders.

Wij vinden dat je digitale visie en -strategie niet moet overdrijven. Onze aanpak is er dan ook één met beide voeten op de grond. Samen kijken wij met u wat nodig is. Goede ervaringen hebben wij om middels een 4-tal workshops te komen tot een digitale strategie. Vaak met een doorlooptijd van 3 maanden. Dit altijd in co-creatie met bij voorkeur 10-15 deelnemers (RvB, medewerkers primair proces, ICT-afdeling, etc.). Als eerste wordt inzicht en overzicht gegeven in digitale trends en ontwikkelingen die relevant zijn. Met elkaar wordt geïnventariseerd wat digitaal sterk en zwak is in uw organisatie en welke kansen er zijn. Gezamenlijk formuleren wij de contouren van een digitale toekomstvisie. Daarbij zal ook worden ingegaan op de leidende principes en wat te doen om de digitale strategie te realiseren. Afstemming vindt plaats over disciplines heen. Optioneel wordt een bijeenkomst georganiseerd met stakeholders buiten uw organisatie.

Een concept ‘’digitale strategie’’ document wordt opgesteld inclusief een realistische (digitale) veranderagenda met mogelijk uit te voeren projecten. De strategie zal zo worden geformuleerd dat het gelezen kan worden als een compact zelfstandig stuk en breed gecommuniceerd kan worden (medewerkers, toezichthouders, klanten, financiers, etc.).

Specifiek voor de zorg brengen wij meer dan 20 jaar ervaring in voor de vernieuwing en toekomst van de zorg. De komende jaren staat het Integraal Zorg Akkoord centraal waarbij digitalisering en hybride zorg belangrijke onderwerpen zijn. Er wordt veel van digitalisering verwacht en bestuurlijk wordt van zorgorganisaties (regio’s) visie en actie gevraagd ‘’Thuis als het kan, zelf als het kan, digitaal als het kan!’’

Als WeDoTrust hebben wij bij een groot aantal klanten digitale visie & strategie trajecten uitgevoerd: ziekenhuizen, VVT-instellingen, GGZ-organisaties, Huisartsen-organisaties, regio’s en een aantal landelijke koepelorganisaties.

Wilt u  hierover met ons van gedachten wisselen of een offerte ontvangen neem dan contact op met:

Jan de Boer

Jan de Boer is een onafhankelijk IT strategie adviseur en auditor. Dit doet hij met de praktijk ervaring van een ruim 22-jarige internationale carrière bij KPMG. Jan is met name actief in de gezondheidszorg waar hij directies, bestuurders en toezichthouders bijstaat in complexe technologische verandertrajecten.
In de afgelopen vijftien jaar adviseerde hij een groot aantal zorgaanbieders, zorgverzekeraars en overheden in Nederland en in het buitenland bij hun inspanningen om strategische IT-toepassingen in de zorg te realiseren. Zijn advieservaring gecombineerd met zijn kritische en pragmatische analyses, maken hem een specialist op het gebied van het vormgeven van innovatieve IT-strategieën in de zorgsector. Jan is medeauteur van het boek ‘IT in de Zorg’ alsook diverse nationale en internationale artikelen. Tevens spreekt hij veelvuldig in Nederland en in het buitenland over de vraag hoe IT praktisch en vernieuwend toe te passen in de zorg.

Jan de Boer
+31651546750
jandeboer@wedotrust.nl

Florien Zuiderwijk

Florien Zuiderwijk is een ervaren adviseur en Lean Master. Zij is met name actief in de gezondheidszorg en specifiek in de ziekenhuiszorg. Zij heeft bestuurders en zorgprofessionals bijgestaan in o.a. complexe verandertrajecten, het optimaliseren van registratieve processen, het continu verbeteren van zorginhoudelijke processen, het op orde krijgen van kwaliteitsmanagementsystemen, de implementatie van EPD’s, de opschaling van het gebruik van eHealth en het inrichten van regionale samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties.
Na een carrière als adviseur bij Twynstra Gudde is Florien de afgelopen jaren actief geweest als kwaliteitsmanager en als programmadirecteur Virtueel ziekenhuis bij ziekenhuis Tergooi. Ze is mensgericht, pragmatisch, energiek, vertrouwenwekkend en gedreven vanuit de inhoud.
Florien Zuiderwijk
+31630289433
florienzuiderwijk@wedotrust.nl

Als bestuurder en/of toezichthouder heb je veel onderwerpen op je bord liggen waar je verantwoordelijk voor bent. Het is daarbij niet altijd eenvoudig om overal voldoende kennis over te hebben. Een van de belangrijkste thema’s waar bestuurders steeds meer van willen en ook moeten weten is digitalisering. Wat moet u als professional, bestuurder of toezichthouder weten over digitalisering in de zorg en wellicht belangrijker wat voor effect gaat het hebben op uw dagelijks functioneren.

In de masterclass ‘Digitaal Leiderschap’ gaan we in op hoe je als bestuurder en/of toezichthouder het potentieel van digitalisering voor jouw organisatie optimaal benut. Inmiddels hebben al meer dan 60 bestuurders en toezichthouders de Masterclass Digitaal Leiderschap gevolgd. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Module 1. Inzicht & Samenhang: In deze module krijg je een overzicht van de relevante ontwikkelingen op het gebied van digitalisering in de zorg. Waar staan we als land en sector eigenlijk in de hele digitale transformatie? Welke thema’s zijn voor jou als bestuurder belangrijk om te snappen en hoe hangen de verschillende thema’s samen? En hoe sta jij zelf en je stakeholders tegenover digitalisering in je eigen organisatie en regio?
  • Module 2. Strategie & Organisatie: In deze module kijk je naar de visie van jouw organisatie op digitalisering en zorg. Hoe helpt een strategische visie bij het aansturen van goede zorg in de organisatie, het doorvertalen naar governance, bij concrete activiteiten ten behoeve van cliënten en in je zorgnetwerk? Ook gaan we in op hoe een goede visie en strategie helpt bij het maken van keuzes op het gebied van digitalisering.
  • Module 3. Vertrouwen & veiligheid: In deze derde module bestuderen we de wereld van informatiebeveiliging, privacy en (data)integriteit. Jij bent als bestuurder eindverantwoordelijk. Maar weet je ook waar je op moet letten? Naast informatie en kennis, krijg je ook een inkijkje in de wereld van hackers door een ethische hacker.
  • Module 4. Digitale communicatie: In de laatste module leer je over actuele thema’s zoals elektronische gegevensuitwisseling en wat netwerkzorg betekent voor je eigen digitale organisatie. Wat betekenen standaardisatie en digitale toepassingen zoals het PGO, de Professionele omgeving (ECD) en e-health-oplossingen voor de ontwikkeling waar jij als bestuurder leiding aan dient te geven, maar waarvan de ontwikkeling in volle gang is en het eindpunt nog niet duidelijk?

Als achtergrondinformatie ontvangt iedere deelnemer ons boek: Steeds Beter, Op weg naar digitaal leiderschap in de zorg, geschreven door Jan de Boer, Hans Donkers en Nart Wielaard. In dit boek staan interviews met een tiental leiders uit verschillende disciplines in de zorg.

Het is uiteraard ook mogelijk de masterclass op maat voor uw organisatie aan te bieden of de focus te leggen op een specifiek onderwerp waar u de meeste interesse in heeft. Wij kunnen ook lezingen geven op uw congres of binnen uw organisatie.

Wilt u  hierover met ons van gedachten wisselen of een offerte ontvangen neem dan contact op met:

Jan de Boer

Jan de Boer is een onafhankelijk IT strategie adviseur en auditor. Dit doet hij met de praktijk ervaring van een ruim 22-jarige internationale carrière bij KPMG. Jan is met name actief in de gezondheidszorg waar hij directies, bestuurders en toezichthouders bijstaat in complexe technologische verandertrajecten.
In de afgelopen vijftien jaar adviseerde hij een groot aantal zorgaanbieders, zorgverzekeraars en overheden in Nederland en in het buitenland bij hun inspanningen om strategische IT-toepassingen in de zorg te realiseren. Zijn advieservaring gecombineerd met zijn kritische en pragmatische analyses, maken hem een specialist op het gebied van het vormgeven van innovatieve IT-strategieën in de zorgsector. Jan is medeauteur van het boek ‘IT in de Zorg’ alsook diverse nationale en internationale artikelen. Tevens spreekt hij veelvuldig in Nederland en in het buitenland over de vraag hoe IT praktisch en vernieuwend toe te passen in de zorg.

Jan de Boer
+31651546750
jandeboer@wedotrust.nl

hans Donkers

Hans Donkers

Hans Donkers is een onafhankelijk adviseur en auditor. Dit doet hij met de praktijk ervaring van een ruim 25-jarige internationale carrière bij KPMG. Hij is actief met het ondersteunen van directies, bestuurders en toezichthouders bij complexe verandertrajecten en bijbehorende technologievraagstukken. Dit altijd in een ”trusted” rol.
Hans heeft in zijn carrière diverse kwaliteits-, management- en bestuurs-rollen vervuld. Hij was onder meer voorzitter van NOREA de beroepsorganisatie van IT Auditors en hoofredacteur van Compact, het kwartaalblad over IT Governance. Hij treedt regelmatig op als spreker, gastdocent of dagvoorzitter en publiceert over Technology Governance.

Hans Donkers
+31653754323
hansdonkers@wedotrust.nl

Wil je projecten en programma’s effectiever beheren en succesvolle resultaten behalen? Maak dan kennis met onze scrum en lean aanpak voor project- en programmamanagement. Met deze bewezen methode brengen we efficiëntie, flexibiliteit en continue verbetering naar uw organisatie.
Onze ervaren experts werken nauw met u samen en combineren de principes scrum en het Lean denken met project- en programmamanagementtechnieken om de waarde voor uw organisatie te maximaliseren. Samen zijn wij met u in staat om sneller te reageren op veranderende omstandigheden en risico’s te minimaliseren.

Of het nu gaat om kleine projecten of complexe programma’s en projecten, onze aanpak is flexibel en schaalbaar. Het wordt aangepast aan uw specifieke behoeften en wij helpen u om meetbare resultaten te behalen. Samen zorgen we ervoor dat jouw organisatie efficiënter, veerkrachtiger en succesvoller wordt.

Wilt u  hierover met ons van gedachten wisselen of een offerte ontvangen neem dan contact op met:

Florien Zuiderwijk

Florien Zuiderwijk is een ervaren adviseur en Lean Master. Zij is met name actief in de gezondheidszorg en specifiek in de ziekenhuiszorg. Zij heeft bestuurders en zorgprofessionals bijgestaan in o.a. complexe verandertrajecten, het optimaliseren van registratieve processen, het continu verbeteren van zorginhoudelijke processen, het op orde krijgen van kwaliteitsmanagementsystemen, de implementatie van EPD’s, de opschaling van het gebruik van eHealth en het inrichten van regionale samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties.
Na een carrière als adviseur bij Twynstra Gudde is Florien de afgelopen jaren actief geweest als kwaliteitsmanager en als programmadirecteur Virtueel ziekenhuis bij ziekenhuis Tergooi. Ze is mensgericht, pragmatisch, energiek, vertrouwenwekkend en gedreven vanuit de inhoud.
Florien Zuiderwijk
+31630289433
florienzuiderwijk@wedotrust.nl

Jonathan Lagewaard

Jonathan Lagewaard is een ervaren IT adviseur en heeft uitgebreide ervaring met het opzetten van programma- en project reporting omgevingen, bij verschillende organisaties waaronder ziekenhuizen. Na een carrière als adviseur bij KPMG heeft Jonathan zich actief toegelegd op reporting en data-vraagstukken en daarnaast op het inrichten van Persoonlijke Gezondheids-Omgevingen.
Hij heeft tevens innovatieve en laagdrempelige tooling ontwikkeld waarmee (project)-organisaties op een pragmatische wijze continu de status van hun projectportfolio kunnen monitoren. Jonathan heeft een passie voor technologie en data. Hij is analytisch en ambitieus. Hoe complexer het ”probleem” en hoe meer er moet worden uitgezocht des te enthousiaster en vasthoudender Jonathan wordt.

Jonathan Lagewaard
+31626036688
jonathanlagewaard@wedotrust.nl

De selectie van een systeem heeft vaak een grote (strategische) impact voor zorginstellingen en de keuze werkt vele jaren zowel intern als extern door. Staat u voor een belangrijke beslissing zoals de aanschaf van een nieuw ECD/EPD, ERP en/of HR- systeem of wilt u uw huidige applicatielandschap vervangen?
Wij kunnen u begeleiden bij de uitvoering van een pakketselectie of het doen van IT-marktverkenningen. WeDoTrust is onafhankelijk en heeft ruime ervaring met pakketselecties. Wij doen dit samen met u. Niet door lange lijsten op te stellen met eisen en wensen. Dat werkt niet meer in deze tijd.

Wij kennen de markt en weten wat gangbaar is en wat werkt. Vaak is niet alleen het pakket belangrijk maar juist de selectie van de juiste implementatie partner. De keuze voor het systeem, leverancier en implementatie partner maken wij niet; u bepaalt wie het best bij u past! Wij begeleiden u bij het proces om deze keuze op een gefundeerde wijze te kunnen doen.

Na de selectie volgt de implementatie. Een implementatie is een complex verandertraject. Iets waar medewerkers binnen uw organisatie meestal niet elke dag mee te maken krijgen.

Wij kunnen u begeleiden bij de implementatie. WeDoTrust voert het onafhankelijk project management uit. Wij doen dit aan de ‘’klant- / business-kant’’. Wij zien dat dit de grootste meerwaarde heeft voor onze klanten. Dit om een succesvolle implementatie van het nieuwe systeem te realiseren.

Als WeDoTrust ligt onze ervaring v.w.b. pakketselecties en marktverkenning met name bij VVT-instellingen, GGZ-organisaties, Huisartsen-organisaties en regio’s. De ervaring voor wat betreft implementaties ligt met name in ECD, ERP en HR-implementaties.

Wilt u  hierover met ons van gedachten wisselen of een offerte ontvangen neem dan contact op met:

Jan de Boer

Jan de Boer is een onafhankelijk IT strategie adviseur en auditor. Dit doet hij met de praktijk ervaring van een ruim 22-jarige internationale carrière bij KPMG. Jan is met name actief in de gezondheidszorg waar hij directies, bestuurders en toezichthouders bijstaat in complexe technologische verandertrajecten.
In de afgelopen vijftien jaar adviseerde hij een groot aantal zorgaanbieders, zorgverzekeraars en overheden in Nederland en in het buitenland bij hun inspanningen om strategische IT-toepassingen in de zorg te realiseren. Zijn advieservaring gecombineerd met zijn kritische en pragmatische analyses, maken hem een specialist op het gebied van het vormgeven van innovatieve IT-strategieën in de zorgsector. Jan is medeauteur van het boek ‘IT in de Zorg’ alsook diverse nationale en internationale artikelen. Tevens spreekt hij veelvuldig in Nederland en in het buitenland over de vraag hoe IT praktisch en vernieuwend toe te passen in de zorg.

Jan de Boer
+31651546750
jandeboer@wedotrust.nl

Jeroen Dronkert

Jeroen Dronkert is een adviseur en ondernemer. In zijn 10 jaar bij KPMG heeft hij leasemaatschappijen, vervoersbedrijven en financiële instellingen ondersteund bij het optimaliseren van bedrijfsprocessen, systemen en management informatie. Hierna is hij 10 jaar werkzaam geweest bij Essent/Enexis waar hij de Lean filosofie heeft geïntroduceerd, eindverantwoordelijk was voor de regio Friesland en leiding heeft gegeven aan Business Control. In zijn laatste functie bij Enexis was Jeroen interim Directeur Financiën.
Hij is altijd op zoek naar verbetermogelijkheden, heeft een brede interesse en is gericht op het behalen van duurzaam resultaat.

Jeroen Dronkert
+31655374231
jeroendronkert@wedotrust.nl

Verhoog het succes van uw digitaliseringsprojecten met onafhankelijke Quality Assurance!

Bij het digitaliseren van uw bedrijfsprocessen is het van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt en voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen. Daarom bieden wij onafhankelijke Quality Assurance-diensten voor digitaliseringsprojecten.

Ons team van deskundige QA-specialisten voert grondige onafhankelijke beoordelingen uit van uw digitaliseringsproject. We kijken naast het projectmanagement naar ook de inhoudelijke aspecten, van het ontwerp en de ontwikkeling tot de implementatie en het testen van de systemen.

Onze aanpak helpt om mogelijke risico’s en knelpunten vroegtijdig te identificeren, zodat u proactief kunt handelen en projectvertragingen en budgetoverschrijdingen kunt voorkomen. Bovendien geven wij pragmatische aanbevelingen en advies om de algehele kwaliteit en effectiviteit van uw digitaliseringsinspanningen te verbeteren.

Wilt u  hierover met ons van gedachten wisselen of een offerte ontvangen neem dan contact op met:

Jan de Boer

Jan de Boer is een onafhankelijk IT strategie adviseur en auditor. Dit doet hij met de praktijk ervaring van een ruim 22-jarige internationale carrière bij KPMG. Jan is met name actief in de gezondheidszorg waar hij directies, bestuurders en toezichthouders bijstaat in complexe technologische verandertrajecten.
In de afgelopen vijftien jaar adviseerde hij een groot aantal zorgaanbieders, zorgverzekeraars en overheden in Nederland en in het buitenland bij hun inspanningen om strategische IT-toepassingen in de zorg te realiseren. Zijn advieservaring gecombineerd met zijn kritische en pragmatische analyses, maken hem een specialist op het gebied van het vormgeven van innovatieve IT-strategieën in de zorgsector. Jan is medeauteur van het boek ‘IT in de Zorg’ alsook diverse nationale en internationale artikelen. Tevens spreekt hij veelvuldig in Nederland en in het buitenland over de vraag hoe IT praktisch en vernieuwend toe te passen in de zorg.

Jan de Boer
+31651546750
jandeboer@wedotrust.nl

hans Donkers

Hans Donkers

Hans Donkers is een onafhankelijk adviseur en auditor. Dit doet hij met de praktijk ervaring van een ruim 25-jarige internationale carrière bij KPMG. Hij is actief met het ondersteunen van directies, bestuurders en toezichthouders bij complexe verandertrajecten en bijbehorende technologievraagstukken. Dit altijd in een ”trusted” rol.
Hans heeft in zijn carrière diverse kwaliteits-, management- en bestuurs-rollen vervuld. Hij was onder meer voorzitter van NOREA de beroepsorganisatie van IT Auditors en hoofredacteur van Compact, het kwartaalblad over IT Governance. Hij treedt regelmatig op als spreker, gastdocent of dagvoorzitter en publiceert over Technology Governance.

Hans Donkers
+31653754323
hansdonkers@wedotrust.nl