Vertrouwen is de basis
Ervaring en professionaliteit een voorwaarde
Samenwerking de kern
Dat maakt technologie succesvol !

WIJ MAKEN DIGITALISERING BEGRIJPELIJK EN OVERZICHTELIJK

WeDoTrust is een advies en audit organisatie. Wij geven directies, bestuurders en toezichthouders grip op technologie. In de afgelopen 5 jaar hebben wij meer dan 120 organisaties in de praktijk bijgestaan vanuit een advies- of auditrol.

Onze opdrachtgevers, vaak veeleisende directies, bestuurders en toezichthouders, weten hoe essentieel digitaal succes is voor de toekomst van hun organisatie. Snelheid van veranderen is ook voor hen alles, maar wel ‘in control’.

Technologie wordt door hen als complex, ondoorzichtig en te onvoorspelbaar ervaren. Vaak is dit terecht, echter het is geen optie in een tijd waarin nagenoeg elk business model wordt ‘gehackt’ door technologische ontwikkelingen. De toekomst van organisaties staat of valt met de wijze waarop ze hun digitale strategie ingevoerd krijgen.

Hans Donkers en Jan de Boer, twee voormalige KPMG partners, hebben begin 2016 WeDoTrust opgezet. Inmiddels werken wij samen als snelgroeiend team met zeer ervaren consultants en auditors.

Waarom? Omdat de inzet van een onafhankelijk trusted advisor de samenwerking tussen bestuur en IT verbetert. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de kans op digitaal succes vergroot. Wij geven onze klanten het IT stuur (weer) in handen, met veel praktijkervaring, innovatieve tooling en met beide voeten op de grond.

Wij ‘doen’ dit in vertrouwen. Niet alleen met onze klanten, maar ook met hun IT-organisaties, IT-partners en met ons netwerk van specialisten. Daar werken wij dag in dag uit met passie aan.

WIJ GEVEN ONZE KLANTEN HET IT STUUR WEER IN HANDEN

Complexe technologie wordt door ons van strategie tot realisatie uitgewerkt, begrijpelijk en overzichtelijk gemaakt. Waarde en kosten worden in kaart gebracht. Samen met onze klanten vertalen we strategie naar een realiseerbaar en financieel onderbouwd portfolio van technologieprogramma’s en IT projecten.

Wij ontwerpen, versterken en beoordelen de Technology Governance. Wij zetten waar nodig ons netwerk in voor het realiseren van technologie oplossingen. Dit geeft vertrouwen dat digitaal succes wordt bereikt, er tijdig wordt bijgestuurd en eventueel verlies wordt beperkt.

Strategie & Realisatie

Organisaties zijn volop bezig met het ontwikkelen van toekomstige businessmodellen en technologie- projecten. Wij begeleiden onze opdrachtgevers om vanuit hun strategie en financiële mogelijkheden een realistische (digitale) veranderagenda op te stellen. Wij analyseren waar kosten te besparen zijn en waar extra investeringen zouden renderen. Daarbij houden wij rekening met de kracht van de eigen organisatie, de marktvraag en de (on)mogelijkheden van technologie. Wij doen dit onpartijdig en onafhankelijk.

Wij doen dit in kleine teams die oplossingen aandragen en realiseren. Wij begeleiden, coachen en trainen opdrachtgevers, stuurgroepen, projectteams en toezichthouders.

.
.

Governance & Assurance

Good Governance staat volop in de aandacht. De digitale kennis in de boardrooms is nu nog beperkt. Te vaak komt het voor dat bestuurders en toezichthouders zich neerleggen bij de gedachte dat technologie noodzakelijk, maar niet in de grip te houden is. Beloftes uit de businesscase worden lang niet altijd waargemaakt.

Steeds vaker wordt zekerheid gevraagd van een onafhankelijke partij, wij zien daarbij ook de behoefte aan Assurance toenemen. Wij spelen hierop in door met zeer ervaren teams, niet alleen als ‘auditor aan het einde’ maar ook als bijdrage aan de kwaliteit van het eindresultaat. Wij doen dit rondom IT projecten, maar ook bij verplichte onderzoeken in het kader van bijvoorbeeld VIPP, DigiD, ISO 27001, NEN7510, Privacy Control Framework en de NVZ Routekaart.

Technologie & Security

Realisatie van complexe Technologie projecten vraagt aandacht, doorzettingsvermogen en creativiteit. Samen met uw mensen objectiveren wij, we vertalen risico’s naar de werkelijkheid en helpen daar waar nodig en lossen op. Wij helpen organisaties met het ontwerpen, versterken en beoordelen van hun technologie en security. Dit ook zodat de goede vragen worden gesteld en dat onze klanten hun IT’ers en Technologieleveranciers begrijpen.

Wij ondersteunen bij het inrichten van informatiebeveiliging en doen ook technische beveiligingsonderzoeken. U kunt bij ons terecht voor diepgaande technische onderzoeken en ook voor het testen van uw beveiliging op basis van Ethisch hacken en (DigiD) pentesten.

.
.

ONZE WERKWIJZE IS GEBASEERD OP VERTROUWEN

Klanten kennen hun eigen organisatie het beste. Co-creatie staat daarom centraal in onze aanpak. Onze opdrachtgevers werken zelf actief mee. Wij komen om weg te gaan. Dat werkt! De data en kennis van uw technologie en digitaliserings-projecten halen wij altijd direct aan de bron op. Wij staan naast u, luisteren, meten, ervaren en voelen. Wij werken altijd in kleine teams. Wij vinden het belangrijk om organisaties met elkaar in contact te brengen en ervaringen te laten delen. Zo nodig zetten wij zeer ervaren specialisten en auditors in. Ons netwerk van vertrouwelingen is groot.

Wij leveren 1 op 1 boardroom support. Wij analyseren de zaak niet dood en kijken vooruit. Wij leveren snel advies in een begrijpelijke taal en tegen een concurrerend tarief. Het gaat ons om meedenken, samenwerken en het realiseren van oplossingen.

WE DO TRUST
METHODIEKEN EN TOOLING
60%
DATA EN ANALYSE
70%
ERVARING EN NUCHTERHEID
80%
SAMENWERKING EN VERTROUWEN
100%

HET TEAM

Jan de Boer

Jan de Boer is een onafhankelijk IT strategie adviseur en auditor. Dit doet hij met de praktijk ervaring van een ruim 22-jarige internationale carrière bij KPMG. Jan is met name actief in de gezondheidszorg waar hij directies, bestuurders en toezichthouders bijstaat in complexe technologische verandertrajecten.

In de afgelopen vijftien jaar adviseerde hij een groot aantal zorgaanbieders, zorgverzekeraars en overheden in Nederland en in het buitenland bij hun inspanningen om strategische IT-toepassingen in de zorg te realiseren. Zijn advieservaring gecombineerd met zijn kritische en pragmatische analyses, maken hem een specialist op het gebied van het vormgeven van innovatieve IT-strategieën in de zorgsector. Jan is medeauteur van het boek ‘IT in de Zorg’ alsook diverse nationale en internationale artikelen. Tevens spreekt hij veelvuldig in Nederland en in het buitenland over de vraag hoe IT praktisch en vernieuwend toe te passen in de zorg.

Hans Donkers

Hans Donkers is een onafhankelijk adviseur en auditor. Dit doet hij met de praktijk ervaring van een ruim 25-jarige internationale carrière bij KPMG. Hij is actief met het ondersteunen van directies, bestuurders en toezichthouders bij complexe verandertrajecten en bijbehorende technologievraagstukken. Dit altijd in een ”trusted” rol.

Hans heeft in zijn carrière diverse kwaliteits-, management- en bestuurs-rollen vervuld. Hij was onder meer voorzitter van NOREA de beroepsorganisatie van IT Auditors en hoofredacteur van Compact, het kwartaalblad over IT Governance. Hij treedt regelmatig op als spreker, gastdocent of dagvoorzitter en publiceert over Technology Governance.

 

 

Jan Hoogstra

Jan Hoogstra is een onafhankelijk adviseur en auditor. Jan heeft ruim 18 jaar bij KPMG gewerkt. Jan is met name actief in de gezondheidszorg waar hij management van zorgorganisaties en toezichthouders adviseert over complexe technologische verandertrajecten. Daarnaast is Jan zelf actief als programma- en projectmanager, waarbij hij de advieskant combineert met een uitvoerende kant.

In de afgelopen jaren adviseerde hij een groot aantal zorgaanbieders, zorgverzekeraars en overheden in Nederland bij hun inspanningen om (strategische) IT-toepassingen in de zorg daadwerkelijk te realiseren. Jan combineert zijn advieservaring met een pragmatische houding. Jan is (mede)auteur diverse nationale en internationale artikelen.

 

 

 

 

Florien Zuiderwijk

Florien Zuiderwijk is een ervaren adviseur en Lean Master. Zij is met name actief in de gezondheidszorg en specifiek in de ziekenhuiszorg. Zij heeft bestuurders en zorgprofessionals bijgestaan in o.a. complexe verandertrajecten, het optimaliseren van registratieve processen, het continu verbeteren van zorginhoudelijke processen, het op orde krijgen van kwaliteitsmanagementsystemen, de implementatie van EPD’s, de opschaling van het gebruik van eHealth en het inrichten van regionale samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties.

Na een carrière als adviseur bij Twynstra Gudde is Florien de afgelopen jaren actief geweest als kwaliteitsmanager en als programmadirecteur Virtueel ziekenhuis bij ziekenhuis Tergooi. Ze is mensgericht, pragmatisch, energiek, vertrouwenwekkend en gedreven vanuit de inhoud.

 

 

Han Boer

Han Boer is een onafhankelijk adviseur en auditor. Dit doet hij met de praktijkervaring van een ruim 25-jarige internationale carrière bij KPMG. Hij adviseert en coacht bedrijven en instellingen bij het realiseren en onderhouden van informatie verwerkende processen die aantoonbaar worden beheerst en toereikend zijn om in de vorm assurance-rapportages verantwoording over af te leggen. Anderzijds is hij betrokken bij de opzet en het uitvoeren van auditwerkzaamheden gericht op het verstrekken van assurance.

Han is als docent verbonden aan het ‘Amsterdam IT-Audit programme’ van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de ‘Postgraduate Opleiding IT Audit, Compliance & Advisory’ van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Binnen de beroepsorganisatie van IT auditors leidt hij de werkgroep assurance. Hij is gastdocent en spreker over onderwerpen die betrekking hebben op de actuele ontwikkelingen binnen zijn vakgebied.

 

 

Lotte Donkers

Lotte zit in haar laatste jaar van haar bachelor Psychologie aan de Universiteit Leiden. Ze doet onderzoek naar de effectiviteit van levensstijl interventies via eHealth. Lotte werkt mee als consultant op opdrachten en draagt daarnaast bij aan de back-office van WeDoTrust.

Lotte heeft een brede interesse, is altijd op zoek naar verbeter-mogelijkheden en houdt van een uitdaging. Ze is mensgericht, gedreven vanuit de inhoud, sociaal en energiek.

.

Jetteke Gorter

Jetteke Gorter is een IT adviseur en IT auditor. Zij is met name actief in de gezondheidszorg en specifiek in de GGZ. Zij heeft bestuurders, behandelaars en GGZ-medewerkers bijgestaan in o.a. complexe technologische verandertrajecten, het optimaliseren van financiële en zorginhoudelijke processen, het op orde krijgen van de ICT, de opschaling van het gebruik van eHealth en het oplossen van uitdagingen die samenhangen met het samenwerken van IT leveranciers/producten in de GGZ.

Na een carrière als adviseur bij Mazars en KPMG is Jetteke de afgelopen jaren actief geweest als afdelingshoofd Informatie Management bij GGZ Ingeest. Jetteke heeft een passie voor de zorg. Ze is betrokken, ambitieus, analytisch, enthousiast en sociaal.

 

 

 

 

Jonathan Lagewaard

Jonathan Lagewaard is een ervaren IT adviseur en heeft uitgebreide ervaring met het opzetten van programma- en project reporting omgevingen, bij verschillende organisaties waaronder ziekenhuizen. Na een carrière als adviseur bij KPMG heeft Jonathan zich actief toegelegd op reporting en data-vraagstukken en daarnaast op het inrichten van Persoonlijke Gezondheids-Omgevingen.

Hij heeft tevens innovatieve en laagdrempelige tooling ontwikkeld waarmee (project)-organisaties op een pragmatische wijze continu de status van hun projectportfolio kunnen monitoren. Jonathan heeft een passie voor technologie en data. Hij is analytisch en ambitieus. Hoe complexer het ”probleem” en hoe meer er moet worden uitgezocht des te enthousiaster en vasthoudender Jonathan wordt.

 

 

 

Reinder Attema

Reinder Attema is een onafhankelijk IT-adviseur en auditor (RE). Hij heeft ruime ervaring met het adviseren over en beoordelen van IT-projecten/programma’s, IT beheerprocessen, Informatiebeveiliging en datamigraties in de Zorg- en Energiesector. Reinder beschikt over een bedrijfskundige en IT-technische achtergrond, waardoor hij goed in staat is de verbinding te leggen tussen Business en IT.

Reinder is open en werkt graag samen, is pragmatisch en heeft een hands-on mentaliteit. Hij beschikt over ruime Internal Audit ervaring. Met deze ervaring kan hij organisaties ondersteunen zelf in control te komen.  Bijvoorbeeld door het uitvoeren van risico-analyses, het inrichten van (IT-) beheersmaatregelen en het opleiden en coachen van medewerkers hierin.

 

 

 

Sebastiaan Eilander

Sebastiaan is een ervaren IT adviseur en management consultant. Hij heeft zijn (internationale) kennis en kunde op het snijvlak van IT en organisatie opgedaan bij KPMG in de rollen van zowel auditor, adviseur als projectleider.

Naast het doorlichten en adviseren van organisaties, is Sebastiaan is goed in staat organisaties door IT transformaties te leiden en in deze rol de belangen van alle betrokkenen te behartigen. Hij heeft brede interesse in mensen en techniek en vind het prettig te werken in complexe trajecten waarin hij de mensen en techniek kan verbinden. Sebastiaan vindt het leuk advisering en leiderschap te combineren, waarbij hij pragmatisch is waar mogelijk en formeel waar nodig. Hij heeft ervaring met verschillende organisatiebrede informatie(eco)systemen zowel binnen als buiten de zorgsector.

 

 

Jeroen Dronkert

Jeroen Dronkert is een adviseur en ondernemer. In zijn 10 jaar bij KPMG heeft hij leasemaatschappijen, vervoersbedrijven en financiële instellingen ondersteund bij het optimaliseren van bedrijfsprocessen, systemen en management informatie. Hierna is hij 10 jaar werkzaam geweest bij Essent/Enexis waar hij de Lean filosofie heeft geïntroduceerd, eindverantwoordelijk was voor de regio Friesland en leiding heeft gegeven aan Business Control. In zijn laatste functie bij Enexis was Jeroen interim Directeur Financiën.

Hij is altijd op zoek naar verbetermogelijkheden, heeft een brede interesse en is gericht op het behalen van duurzaam resultaat.

 

 

Olga Lunsingh Scheurleer

Olga rondt dit jaar haar bachelor Klinische Technologie (TU Delft) af, en volgt daarnaast de studie Econometrics and Operational Research aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Zij is hierdoor bekend met de huidige medische en technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de uitdagingen die daarbij komen kijken. Olga heeft sterke analytische vaardigheden en houdt van het oplossen van complexe vraagstukken. Ze is onderzoekend, doelgericht en ambitieus.

 

 

 

Edward Veen

Edward Veen is een ervaren en onafhankelijk organisatieadviseur en IT-auditor (RE). Hij heeft ruim 20 jaar ervaring met het ontwerpen, invoeren, beheersen en beoordelen van onder meer complexe IT-omgevingen, informatiesystemen en managementsystemen voor informatiebeveiliging.

Edward ondersteunt binnen (en buiten) de zorg bij de implementatie NEN7510 en ISO27001. Edward voert daarnaast bij verschillende zorginstellingen beoordelingen uit. Denk aan DIGID, VIPP en NEN7510. De werkwijze van Edward kenmerkt zich door de persoonlijke benadering en betrokkenheid. De oplossingen die hij voorstelt passen bij de context van de organisatie. Edward geeft regelmatig (gast)colleges en trainingen op het gebied van risicomanagement, Cyber Security en Privacy.

 

 

Hiska Roskam

Hiska Roskam is een ervaren organisatie adviseur, trainer en veranderaar. Ze heeft ruim 15 jaar ervaring op het gebied van kwaliteit, interne beheersing en assurance & certificering. Bij diverse organisaties en opdrachtgevers in zowel profit, non-profit, IT als zorg heeft zij zowel leiding gegeven als praktische ondersteuning geleverd bij compliance trajecten en de implementaties van frameworks in zowel de beleidsmatige als operationele processen.

Door haar achtergrond op zowel bedrijfskundig vlak als auditing zorgen ervoor dat ze de brug weet te slaan tussen complexe compliance vraagstukken en de operationele processen die op de werkvloer plaatsvinden. Als persoon is Hiska gedreven, enthousiast, neemt graag het initiatief en altijd op zoek naar de samenwerking. De organisatiedoelstellingen en de beoogde resultaten staan bij haar centraal, maar de zogenoemde ‘zachte kant’ van verandering krijgt hierbij veel aandacht. Ze steekt graag de handen uit de mouwen om samen tot het juiste resultaat te komen.

 

 

Jasper de Vries

Jasper de Vries is een onafhankelijk adviseur en IT-auditor (RE). Dit doet hij met een achtergrond in bedrijfseconomie en de praktijkervaring van een carrière van meer dan 20 jaar. Hij werkte hiervan ruim 11 jaar bij EY en 4 jaar bij Qbit Cyber Security.

Jasper voert onderzoeken uit en adviseert organisaties op het gebied van IT-governance en risicomanagement. Zijn advieservaring, gecombineerd met zijn kritische en pragmatische analyses, maken hem tot een gesprekpartner van directies, bestuurders en toezichthouders. Jasper geeft regelmatig (gast)colleges, trainingen en presentaties op het gebied van Technology Governance, Cyber Security, risicomanagement en security bewustwording.

Jasper heeft, naast inhoudelijke kennis, ook oog heeft voor de ‘zachte aspecten’ van verandering. Hij houdt in zijn adviezen nadrukkelijk rekening met cultuur- en gedragsaspecten binnen organisaties.

 

 

Coen van Eijkelenburg

Met frisse blik, open karakter en vol energie staat Coen in de startblokken om de klanten van WeDoTrust te helpen. Met zijn opleiding Bestuurskunde in Leiden heeft hij kennis op verschillende vakgebieden. Enthousiast wordt Coen van het toepassen van (nieuwe) IT technologieën die een bijdrage leveren aan de maatschappij. Hij is sterk in de analyse en zet deze vervolgens om in concrete oplossingen.  Coen werkt graag mee in projecten en laat zich niet snel van de wijs brengen. Hij rust niet voordat het gewenste resultaat is behaald.

 

 

Gezocht 3 startende IT adviseurs/auditors

Op zoek naar een (eerste) baan? Als jij een startende adviseur bent die zich verder wil ontwikkelen om een steeds betere ondernemende professional te worden kunnen wij je een mooie start bieden. Je voert strategische opdrachten met impact uit. Je staat daarin nooit alleen. Je werkt samen met een heel ervaren team van stevige professionals met elk een eigen kleur. Het team helpt jouw het beste uit jezelf te halen. De afgelopen 5 jaar hebben wij meer dan 120 organisaties in de praktijk bijgestaan vanuit een advies- of auditrol. Wij hebben een sterk geloof in professionaliteit, integriteit en onze klanten. Wij zijn ondernemend, vernieuwend en hebben oprechte lol in wat we doen.

Voel jij je aangetrokken tot onze werkwijze? Neem dan contact met ons op, wij maken graag nader kennis en verkennen samen de mogelijkheden.

 

 

Jaap van Beek

Jaap van Beek is een onafhankelijke auditor en adviseur. Dit doet hij met de praktijkervaring van een ruim 30 jarige carrière bij KPMG. Hij adviseert en coacht bedrijven en instellingen bij het verbeteren van de (aantoonbare) interne beheersing van hun processen en informatietechnologie. Als auditor voert hij onafhankelijke onderzoeken uit gericht op het verstrekken van assurance.

Jaap heeft veel ervaring opgedaan inzake ‘trust’ vraagstukken rond IT transformaties, interne beheersing en outsourcing in de keten inclusief het optreden als sparring partner voor besturen en toezichthouders op dit gebied.

Jaap heeft diverse publicaties op zijn naam staan en is binnen NOREA, de beroepsgroep van IT auditors, actief als voorzitter van het College Kwaliteitsonderzoeken.

.

CONTACT

Heeft u een vraag of verzoek, neem dan contact met ons op. Wij reageren zo snel mogelijk. Indien u uw telefoonnummer ook achter laat, zullen wij telefonisch contact opnemen. Persoonlijk contact vinden wij namelijk het prettigst!

Uiteraard kunt u ook rechtstreeks telefonisch contact met ons opnemen, zie onze nummers op deze site.

Hans Donkers
hansdonkers@wedotrust.nl
+31653754323

Jan de Boer
jandeboer@wedotrust.nl
+31651546750

WeDoTrust staat voor u klaar

Uw gegevens
*
*
*
Uw bericht is verstuurd! Dank hiervoor. Wij nemen snel contact met u op!
Oeps,er is iets misgegaan! Zie de aangemerkte velden om de error the fixen.