Skip to main content

Interview: Digitale Visie Parnassia Groep

Parnassia Groep biedt specialistische hulp voor alle psychische problemen vanuit verschillende zorgmerken met ieder een eigen specialisme. Parnassia Groep behandelt en begeleidt met 13.500 professionals jaarlijks ruim 180.000 cliënten, vanuit meer dan 500 locaties, in meer dan 330 gemeenten verspreid over heel Nederland.

Parnassia Groep heeft in samenwerking met WeDoTrust gewerkt aan de Digitale visie ‘’Samen Digitaal Grenzen Verleggen.’’ Jan de Boer (WeDoTrust) gaat hierover in gesprek met Bas van der Hoorn van Parnassia Groep. Bas is psychiater, directeur zorg, CMIO en één van de trekkers van dit traject.

Bas van der Hoorn

Wat is de reden dat Parnassia Groep een digitale visie wil?

Parnassia Groep heeft digitalisering altijd belangrijk gevonden. Al jaren wordt er in onze meerjarenstrategie en beleidsplannen een hoofdstuk opgenomen over digitalisering. Maar als je heel goed kijkt wat wij de afgelopen 15 jaar hebben gedaan is vooral het zorgen dat ons eigen IT landschap continu wordt opgeschoond. Voor een organisatie die zo divers is als Parnassia Groep en vanuit fusies sterk is gegroeid is het opschonen alleen al een enorme opgave. Denk aan de vele honderden applicaties, al dan niet standaard of specialistisch gebouwd, met vele koppelingen, deels in de Cloud en deels op locatie. Het was tijd om de ruimte te nemen om gezamenlijk tot een digitale visie te komen waarin echt keuzes worden gemaakt gericht op het nu en op de toekomst. En bedenk daarbij dat het eigenlijk helemaal niet gaat om de hard- en software zelf, maar juist om de manier waarop je die vervolgens in het behandelproces integreert, op zo’n manier dat het de behandeling voor cliënten ook echt ondersteunt.

Het was tijd om gezamenlijk tot een digitale visie te komen. De afgelopen 15 jaar is de Parnassia Groep vooral bezig geweest met het opschonen van het eigen IT landschap.

Bas van der HoornParnassia Groep

Heel bewust is gekozen voor een aanpak om breed input op te halen voor de digitale visie

Dat klopt! Als rode draad kwam naar voren dat de ruim 13.500 collega’s in de eerste plaats aandacht vragen voor het digitaal verbeteren van hun dagelijks werk: stap voor stap en praktijkgericht. En dat is logisch. De belofte die al jaren wordt gedaan dat digitalisering de grote ‘’helper’’ is van de (zorg)professional en de cliënt is namelijk nog lang niet ingelost. De Parnassia Groep-medewerker vraagt echt geen rare dingen. Ik wil als professional net als elk van mijn collega’s een moderne werkplek, overal kunnen werken, gemakkelijk inloggen, werken met intuïtieve en samenhangende applicaties en veel minder dan nu bezig zijn met administratieve zaken. Ook kwam in het visietraject duidelijk de urgentie van digitalisering naar voren. Niet alleen sectoraal, dus binnen de GGZ, maar ook zeker ook intersectoraal over de gehele zorgketen heen. Denk aan standaardisering en gegevensuitwisseling. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft de urgentie nog eens versterkt. De conclusie is evident. Wij moeten het in de zorg wezenlijk anders doen en dat geldt dus ook voor Parnassia Groep. De hoge kwaliteit van GGZ-zorg in ons land staat enorm onder druk door een tekort aan mensen en financiële middelen. Een stevige digitale transformatie hierin kan en moet bijdragen. Maar het is zeker niet het enige antwoord op alle uitdagingen.

De Parnassia Groep-medewerker vraagt echt geen rare dingen. De 13.500 collega’s vragen in de eerste plaats aandacht voor het digitaal verbeteren van hun dagelijks werk.

Parnassia Groep is ambitieus en wil tegelijkertijd ook heel praktisch stapsgewijs aan de slag

De digitale visie heeft niet voor niets de titel ‘’Samen digitaal grenzen verleggen.’’ Wij zijn ambitieus. En wij hebben de luxe enorm slimme en vooraanstaande professionals in dienst te hebben die weten wat ze digitaal willen. Daarbij beschikken wij ook nog eens over een substantiële IT-en innovatie-organisatie die van alles kan realiseren. In deze relatieve luxe schuilt ook meteen het gevaar. In het visietraject is vastgesteld dat wij te veel wensen hebben en niet altijd focus houden. Wat wij willen is niet altijd realistisch of nu al in de markt beschikbaar. Er zijn stevige discussies geweest of wij als Parnassia Groep wel zo nodig ‘digitaal voorop’ moeten lopen.

De techniek moet digi-aardig zijn en onze professionals digi-vaardig. Dat klinkt simpel, maar dat is het geenszins.

De uitkomst is geweest dat dit niet het ultieme doel is. In de visie en de roadmap voor 2024 wordt dan ook veel aandacht besteed aan het versterken van de basis, het vergroten van het werkplezier en het creëren van draagvlak voor digitalisering. Dus wat heeft een professional in de spreekkamer, de klinieken en in de wijk nodig als hij ’s morgens de computer aanzet en  de eerste cliënt de hand schudt. Daar moet onze ambitie en de digitalisering zich naar verhouden. De techniek moet digi-aardig zijn en onze professionals digi-vaardig. Dat klinkt simpel, maar dat is het geenszins.

Wat is voor jouw persoonlijk een leerpunt geweest in het hele traject?

Gek genoeg ligt mijn leerpunt in de fase voorafgaand aan het opstellen van de digitale visie. Wij hebben in 2021 samen met WeDoTrust een uitgebreide verkenning gedaan naar de EPD-markt in de GGZ. Er is gesproken met diverse leveranciers en met vele collega’s in de diverse zorgbedrijven binnen Parnassia Groep. Die brede blik heeft mij veel geleerd. Een enorme eye-opener was dat wat wij op papier altijd hebben gewild niet voldoende aansluit op de dagelijkse praktijk en ook niet wat op de IT-markt beschikbaar is. De conclusie was dat het helemaal niet gaat om het ‘beste’ elektronisch cliënten dossier. Nee, wij moeten in meerdere jaren toegroeien naar een veelomvattender digitale omgeving voor zorgprofessionals. Een dergelijke omgeving bestaat per definitie uit meerdere systemen die ruimte geven aan eigenheid van specifieke cliëntengroepen, de positionering van een Parnassia Groep-zorgbedrijf in de markt en/of de regionale keten-invulling. Daar werken wij nu met zijn allen aan in 2024 en is onderdeel geworden van de brede digitale visie.

Wij moeten in meerdere jaren toegroeien naar een veelomvattender
digitale omgeving voor zorgprofessionals.

Wat zou jij andere zorgorganisaties, bestuurders en CMIO’s mee willen geven die bezig gaan met het opstellen, realiseren en/of uitdragen van een digitale visie?

Voor iedereen is duidelijk dat het personeelstekort in combinatie met de groeiende zorgvraag één van de grootste uitdagingen is in de zorg. Dat geldt zeker in de GGZ en de regio’s waar wij als Parnassia Groep het meest actief zijn. In ons strategisch bedrijfsplan, genaamd ‘Ons plan’ zetten wij heel bewust de zorgprofessional op #1. Uiteraard met de focus op de cliënt. Wat ik mee wil geven is dat digitalisering onderdeel van de oplossing moet zijn. Dat je tijd en ruimte moet nemen om echt met elkaar de digitale visie te doordenken en concretiseren. Focus je daarbij niet op prachtige vergezichten van wat digitaal in de toekomst bijvoorbeeld met Artificial Intelligence allemaal mogelijk is. Het gaat uiteindelijk om het doen en meer nog de implementatie in de praktijk, waarbij je de cliëntreis volgt en de professional veel beter digitaal ondersteunt. Goed implementeren en het meenemen van iedereen is het belangrijkste wat er is. Dus, laat zorgprofessionals en cliënten vanaf het allereerste moment meedenken en mee-ontwikkelen. Voorkom dat je alleen met digitale wizzkids sprints gaat uitvoeren. Het is geen IT-feestje. Ga op zoek naar ‘gewone’ collega’s en cliënten. Zij weten namelijk dat als je als professional kan werken met een tablet in plaats van met een vast beeldscherm je gewoon weer naast een cliënt kan zitten om het gesprek te voeren in plaats van er tegenover. Dat verhoogt het werkplezier en is zoveel beter voor de cliënt.

Laat zorgprofessionals en cliënten vanaf het allereerste moment meedenken en mee-ontwikkelen. Het is geen IT-feestje. Goed implementeren en het meenemen van iedereen is het belangrijkste wat er is.

Ik durf te stellen dat wij als Parnassia Groep het punt hebben bereikt dat het mogelijk wordt om met digitalisering het werkplezier van ons allen te verbeteren en tegelijkertijd bepaalde cliëntengroepen op een persoonlijke manier 24×7 de regie te geven over hun eigen herstel.

Als u meer wilt weten over het opstellen van een Digitale Visie neem dan contact op met Jan de Boer (jandeboer@wedotrust.nl, 0651546750).