Skip to main content

De VIPP-programma’s voor ziekenhuizen en langdurige zorg naderen hun voltooiing.

In een tijdperk van voortdurende digitalisering en technologische vooruitgang heeft Nederland veel geïnvesteerd in  VIPP-programma’s. Echter, nu nadert het einde van deze programma’s, met ziekenhuizen en de VVT-instellingen die zich voorbereiden op de afronding van hun VIPP-trajecten.

VIPP, wat staat voor Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional, is een ambitieus initiatief dat in 2016 werd gelanceerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het programma had tot doel de uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners en patiënten te verbeteren en de digitale infrastructuur in de Nederlandse ziekenhuizen te versterken.

Als WeDoTrust hebben wij inmiddels bij meer dan
100 zorgorganisaties meer dan 150 eindtoetsen (audits) uitgevoerd.

Het algemene beeld dat daaruit naar voren komt is gedurende de afgelopen jaren hebben gezien is dat ziekenhuizen en VVT-instellingen in heel Nederland hard hebben gewerkt om de doelstellingen van de VIPP-programma’s te realiseren. Ze hebben geïnvesteerd in geavanceerde elektronische patiënten/cliënten-dossiers, digitale consultaties, online patiëntportalen en het leggen van koppelingen naar PGO’s. Deze innovaties hebben geleid tot een betere informatie-uitwisseling. De harde realiteit is echter dat beter nog niet betekent dat het goed gaat met de gegevensuitwisseling.

Er moet de komende jaren nog heel veel gebeuren wil er in Nederland echt sprake zijn van een betrouwbare (juist, volledige en tijdige) gegevensuitwisseling waar de patiënt/client en zorgprofessionals samen wat aan hebben.

Met het naderende einde van de VIPP-programma’s is het nu tijd om de impact van deze initiatieven te evalueren. De komende periode gaan wij dit samen met onze klanten doen. Veel is geleerd en veel kan beter. Binnenkort publiceren wij onze eerste bevindingen waarin reflectie, viering en vooruitkijken centraal staat.