Skip to main content

De moderne bestuurder en toezichthouder heeft verstand van digitalisering. Je moet de zin en onzin van digitalisering kunnen onderscheiden.

Als bestuurder en/of toezichthouder heb je veel onderwerpen op je bord liggen waar je verantwoordelijk voor bent. Het is daarbij niet altijd eenvoudig om overal voldoende kennis over te hebben. Een van de grote thema’s waar bestuurders en toezichthouders steeds meer van willen en ook moeten weten is digitalisering. Een van de grootste uitdagingen daarbij is balans te vinden tussen vernieuwen (innovatie) en control. De zorg vraagt om beide. Als bestuurder en/of toezichthouder moet de zin en onzin van digitalisering kunnen onderscheiden. Niemand heeft iets aan prachtige beloftes en vergezichten. Het gaat erom wat je digitaal gaat doen.

Inhoud masterclass:

In de masterclass ‘Digitaal Leiderschap in de Zorg’ gaan we in op hoe jij als bestuurder en/of toezichthouder het potentieel van digitalisering voor jouw organisatie optimaal benut. Digitalisering biedt enorme kansen en tegelijkertijd is het een onderwerp waar menigeen mee worstelt. Covid-19 heeft laten zien dat de zorg digitaal echt snel kan schakelen. De realiteit is ook dat er geen dag voorbij gaat zonder beveiligingsincidenten. Het potentieel van digitalisering in de zorg moet nog echt tot wasdom komen. Het vraagt om visie, keuzes en leiderschap in je organisatie. Hoe doe je dat als bestuurder? Om hierbij te helpen, organiseren wij als WeDoTrust in samenwerking met zorgorganisaties en brancheverenigingen masterclasses Digitaal leiderschap in de zorg. Deze masterclasses zijn veelal exclusief voor bestuurders en toezichthouders.  Je krijgt in vier modules inzicht in de huidige ontwikkelingen en wat je daar als bestuurder en/of toezichthouder mee kunt. In de bijeenkomsten staat de vraag centraal hoe digitalisering strategisch en praktisch te gebruiken voor een betere zorg in de eigen organisatie en over de organisatiegrenzen heen.  Strategische, actuele en eigen vragen op het gebied van digitaal leiderschap krijgen aandacht.

 • Module 1. Inzicht & Samenhang:
  In deze module krijg je een overzicht van de relevante ontwikkelingen op het gebied van digitalisering in de zorg. Waar staan we als land en sector eigenlijk in de hele digitale transformatie? Wat is nou wat en hoe hangen de verschillende thema’s samen? En waar loop jij zelf tegenaan in je eigen organisatie?
 • Module 2. Strategie & Organisatie:
  In deze module kijk je naar de visie van jouw organisatie op digitalisering en zorg. Hoe helpt een strategische visie bij het aansturen van goede zorg in de organisatie, het doorvertalen naar governance, bij concrete activiteiten ten behoeve van patiënten/cliënten en in je zorgnetwerk? Ook gaan we in op hoe een goede visie en strategie helpt bij het maken van keuzes op het gebied van digitalisering.
 • Module 3. Vertrouwen & veiligheid:
  In deze derde module bestuderen we de wereld van informatiebeveiliging, privacy en (data)integriteit. Jij bent als bestuurder eindverantwoordelijk. Maar weet je ook waar je op moet letten? Naast informatie en kennis, krijg je ook een inkijkje in de wereld van hackers door een ethische hacker.
 • Module 4. Digitale communicatie:
  In de laatste module leer je over actuele thema’s zoals elektronische gegevensuitwisseling en wat netwerkzorg betekent voor je eigen digitale organisatie. Wat betekenen standaardisatie en digitale toepassingen zoals het PGO, de Professionele omgeving (EPD/ECD/HIS), e-health-oplossingen en AI voor de ontwikkeling waar jij als bestuurder leiding aan dient te geven, maar waarvan de ontwikkeling in volle gang is en het eindpunt nog niet duidelijk?

Als achtergrondinformatie ontvangt iedere deelnemer het boek: Steeds Beter, Op weg naar digitaal leiderschap in de zorg, geschreven door Jan de Boer, Hans Donkers en Nart Wielaard. In dit boek staan interviews met een tiental leiders uit verschillende disciplines in de zorg.

Als u meer wilt weten neem contact op met Jan de Boer (jandeboer@wedotrust.nl, 0651546750) of Hans Donkers (hansdonkers@wedotrust.nl, 0653754323).