Skip to main content

We hebben een HIS nodig, we moeten een app. Bij digitalisering wordt vaak meteen gedacht in termen van toepassingen. Het is belangrijk dat je eerst vanuit de zorgpraktijk kijkt wat je nodig hebt en wilt bereiken met digitalisering. Als je die kaders en principes vastlegt in een duidelijke visie, kun je ze vervolgens invullen met technische oplossingen. Met deze aanpak voorkom je ook ‘portalitis’: acht patiëntenportalen en zes HIS’en in één regio, die onderling niet communiceren.

Bij het opstellen van een visie moet er steeds aandacht zijn voor de vertaling in de praktijk. In de trajecten die wij als WeDoTrust begeleiden staat er altijd een agenda met concrete projecten in de visie. Die vormt een leidraad voor de implementatie.”

Na het vaststellen van de visie hebben wij nog het volgende advies voor de implementatie. “Vergeet de mens niet. De techniek werkt meestal prima, maar je moet de organisatie ook inrichten op de nieuwe manier van werken.”

Meer lezen? Klik voor het gehele artikel op: Artikel digitale strategie