VIPP Eindtoets

VIPP Eindtoets

Het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional: geeft de patiënt meer inzicht in zijn eigen zorg. Onderdeel van het VIPP-programma is de zogenaamde VIPP Eindtoets. De toets stelt vast of aan de voorwaarden van de subsidieregeling is voldaan. De VIPP Eindtoets wordt uitgevoerd volgens de ‘Handreiking VIPP-assessments’ en de NOREA Richtlijn 3000D Directe-Opdrachten.

Naast de ziekenhuizen hebben ook de klinieken (VIPP2), de GGZ (VIPP3), huisartsen (Open) en de VVVT (Inzicht) VIPP-programma’s opgestart. academische centra, ziekenhuizen, en medisch specialistische zorg gestart (VIPP5). Meer stimuleringsprogramma’s zullen volgen.

Al meer dan 100 VIPP Eindtoets afgerond, met een 100% score, voor de overeengekomen vaste prijs, dus zonder onverwachte uitgaven

Medio 2020 hebben wij al meer dan 100 VIPP-eindtoetsen afgerond en bij nu al 32 ziekenhuizen en klinieken feestelijk de VIPP-activiteiten kunnen afsluiten.

WeDoTrust 2019 VIPP toets

We zijn er trost op dat we een 100% score hebben kunnen waarmaken, dat alle door ons uitgevoerde VIPP-audits zijn afgerond voor de overeengekomen vaste prijs inclusief kosten, dus nergens onverwachte uitgaven. Onze expert aanpak, gebaseerd op branche ervaring, assurance ervaring en aantoonbare VIPP Eindtoets ervaring werkt dus.

Al sinds wij in januari 2018 als eerste een VIPP Eindtoets hebben gerapporteerd zijn wij marktleider in Nederland

Van begin af aan zijn we gegaan voor een belangrijke bijdrage aan het succes van het VIPP-project en dus zeker geen onvoorspelbare audit aan het einde. Wij maken vooraf heldere afspraken en doen er alles aan om te voorkomen dat onze cliënten voor verrassingen komt te staan tijdens ons onderzoek en in onze rapportage. We hebben ook nog het nodige te doen. Medio 2020 hebben we al bij zo’n 17 GGZ-organisaties met een kick-off al een start gemaakt met de VIPP Eindtoetsen en hebben we de eerste VIPP 5 trajecten al gecontracteerd.

Wilt u hierover over met ons van gedachte wisselen of een offerte ontvangen neem dan contact op.