VIPP Eindtoets

VIPP Eindtoets

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional: de patiënt meer inzicht in zijn eigen zorg. Onderdeel van het VIPP-programma is de zogenaamde VIPP Eindtoets. De toets stelt vast of aan de voorwaarden van de subsidieregeling is voldaan. De VIPP Eindtoets wordt uitgevoerd volgens de ‘Handreiking VIPP-assessments’ versie 1.0 van NVZ en de NOREA Richtlijn 3000D Directe-Opdrachten.

Wij hebben januari 2018 als eerste in Nederland de VIPP Eindtoets gerapporteerd.

Wat is onze visie op de VIPP Eindtoets, wat maakt onze aanpak onderscheidend? Wij bieden een expert aanpak aan, gebaseerd op branche ervaring, assurance ervaring en nu dus ook aantoonbare VIPP Eindtoets ervaring.  Geen onvoorspelbare audit aan het einde maar een belangrijke bijdrage aan het succes van het VIPP-project.

Vanaf het moment dat wij worden betrokken zijn wij helder en transparant over wat wij gaan doen en ook wat wij van uw VIPP-project verwachten. Wij geven direct aan wat wij noodzakelijk achten om aan de normen te voldoen, geven tijdig aan waar wij zien dat het project mogelijk niet aan de eisen gaat voldoen en geven adviezen voor verbetering. Wij sluiten aan bij uw VIPP-project, werken goed samen met uw projectorganisatie met eventuele externe ondersteuning en belasten u zo min mogelijk met extra administratieve lasten. Wij nemen u een zorg uit handen. Wij maken vooraf heldere afspraken en doen er alles aan om te voorkomen dat u voor verrassingen komt te staan tijdens ons onderzoek en in onze rapportage. Als gespecialiseerd bureau brengen wij veel kennis en ervaring mee van zowel ziekenhuizen, IT-projecten en IT-audits als van de gevraagde assurance-opdrachten.

Het blijkt dat wij deze expertaanpak ook tegen een zeer scherpe prijs aanbieden. Wilt u daarover met ons van gedachte wisselen of een offerte ontvangen neem dan contact op.