Lezingen over leiderschap digitalisering

Lezingen over leiderschap digitalisering

Jan de Boer 

Jan is veelvuldig spreker op (management) bijeenkomsten van zorginstellingen, nationale en internationale congressen en ronde tafels over de digitalisering in de zorg. U krijgt van hem geen verhalen dat alles met digitalisering wordt opgelost en dat de ”Uber van de gezondheidszorg” u binnen 2-3 jaar gaat wegvagen.

Nee, Jan wordt langzaam maar zeker allergisch voor het voortdurende gebruik van de woorden disruptive en exponential. Zijn conclusie is dat het huidige technologiedebat in de media en op (zorg)congressen te veel wordt gedomineerd door wat hij noemt de believer. Als u als professional in de zorg geen echte believer bent dan zit u al snel in het bakje ‘oud en ongeschikt’. Dit werkt polariserend en negatief uit op de zorgdigitalisering in Nederland.

Tegelijkertijd is zorgdigitalisering meer dan ooit in beweging. De overheid heeft meer dan EUR 1 miljard vrijgemaakt voor elektronische gegevensuitwisseling, zorgverzekeraars passen hun inkoop aan op zorgdigitaliseringen en de burger gaat binnenkort aan de slag met het PGO. Dat allemaal onder de vlag: De juiste zorg op de Juiste Plek.

Wat moet u als professional, bestuurder of toezichthouder weten over digitalisering in de zorg en wellicht belangrijker wat voor effect gaat het hebben op uw dagelijks functioneren. Wij kunnen een lezing op uw congres (online) of binnen uw organisatie verzorgen. 

Jan heeft een confronterende stijl waarbij hij heel praktisch  en met beide voeten de vele ontwikkelingen vertaald naar het nu. In zijn verhaal wordt nadrukkelijk niet ingegaan op fantastische vergezichten en (technische) oplossingen van wat allemaal mogelijk is. Gekozen is om praktisch te zijn en een leidraad te formuleren die de komende jaren door u als basis kan worden gebruikt voor digitaliseringsinitiatieven. Met andere woorden, zijn verhaal raakt de dagelijkse praktijk binnen Ziekenhuizen, GGZ, VVT, Huisartsen- en eerstelijnszorg en de samenwerking in de Regio.

Op verzoek kan hij het boek: Steeds Beter, Op weg naar digitaal leiderschap in de zorg ten speciale voorwaarden aanbieden aan uw publiek.