Masterclass Technology Governance

Masterclass Technology Governance

Wij hebben ervaring met groepen en 1 op 1 sessies met bestuurders, toezichthouders, managers en (zorg)professionals om hen te coachen op het thema ”Technology Governance”. Op uw verzoek organiseren wij  een Masterclass Technology Governance. Dit omdat ”Technology Governance” de komende jaren hoog in de prioriteitenlijst van van elke organisatie staat.  

Op 7 september 2017, is met de publicatie van het aanwijzingsbesluit in het Staatsblad, de in 2016 herziene Corporate Governance Code (‘de Code’) wettelijk verankerd per 1 januari 2018. In de herziene code wordt expliciet aandacht gegeven aan de opkomst van nieuwe businessmodellen, technologische innovatie en de noodzaak daarop in te spelen. Voor het toezicht en de wijze waarop de governance wordt ingericht heeft dit impact. Ook de zorg kent een vernieuwde governancecode. Per 1 januari 2017 is de Governancecode Zorg 2017 van kracht. De code biedt de sector een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van haar maatschappelijke doelstelling en daarmee aan het maatschappelijk vertrouwen. Ook technologie speelt daarin een toenemend belangrijke rol.