Digitale strategie

Digitale strategie

Digitale strategie

De transitie van onze samenleving is in volle gang en de dilemma’s waar wij nu en de komende jaren voor staan zijn groot. Deze transitie kan kan niet zonder digitalisering. De Corona-crisis heeft laten zien hoe snel het kan veranderen. Digitalisering is niet meer weg te denken. Om de volgende stap te kunnen maken, is eenduidig handelen vanuit een gezamenlijke (digitale) strategie vereist.

Wij kunnen samen met uw organisatie een digitale strategie uitvoeren en opstellen (incl. penvoering). WeDoTrust heeft veel ervaring en is door een groot aantal organisaties gevraagd om in samenwerking met hen een heldere en concrete digitale strategie op te stellen.

Werkwijze

Een strategie is mooi, maar uiteindelijk gaat het om het ‘doen’. Dat kan alleen maar als je echt de inhoud ingaat en nauw met elkaar in een intensief traject samenwerkt. Een eerste gesprek vindt dan ook plaats met bestuurders en direct betrokken professionals. Doel, scope en reikwijdte wordt besproken. Circa 4 tot 5  slagen (veelal workshops) worden ingepand en uitgevoerd. Deze worden in nauwe samenwerking met elkaar intensief voorbereid: organisatiestrategie, marktinformatie, SWOT, planningen en begrotingen, projectportfolio, etc.

Na deze slagen wordt een toegankelijke digitale visie waarin de marktontwikkelingen, ambitie en uitdagingen voor de organisatie, een eerste projectenportfolio enprioritering helder zijn gemaakt. De organisatie kan daarna direct starten met het realiseren van de strategie. Wij hebben dergelijke trajecten uitgevoerd bij:

20191115-wdt-thumnstones-v41