Samen werken aan Digitale strategie

Samen werken aan Digitale strategie

De Raad van Bestuur van een zorgorganisatie wilde een visie op de IT ambitie en plannen van de organisatie. De CIO werd gevraagd om deze toelichting in de vorm van een presentatie te verschaffen. Hoewel de CIO een helder beeld had over de te varen koers en deze ook vastlagen in een groot aantal projectplannen ontbrak een voor de RvB presenteerbare IT visie en strategie. Daarbij wilde zowel de CIO als de CFO dat de strategie die was uitgedacht gechallenged zou worden op basis van ontwikkelingen in de markt.

Ondersteuning is geboden bij het doornemen van documenten van de organisatie, verzamelen van marktinformatie, uitdaging van de projecten, planning en begroting, ondersteuning bij het verwoorden van de projectportfolio en opstellen van de presentatie. Het resultaat was een voor de RvB en de rest van de organisatie toegankelijke presentatie waarin marktontwikkelingen, de uitdagingen voor de organisatie, de projectenportfolio en bijbehorende tijdslijnen en budget helder zijn gemaakt. De CIO heeft de presentatie gegeven en heeft voor zijn verhaal waardering vanuit de RvB en later ook de RvT ontvangen.