NVZ Routekaart

NVZ Routekaart

De NVZ Routekaart is het implementatietraject voor ziekenhuizen om aan de ‘Gedragslijn toegangsbeveiliging digitale patiëntendossiers 1.0’ te voldoen. De NVZ en de NFU willen duidelijkheid bieden nu de Autoriteit Persoonsgegevens eisen van informatiebeveiliging in de zorg volgens NEN7510 heeft gehanteerd in haar toezicht. Om te voorkomen dat elke zorginstelling ‘eigen interpretaties’ van de normeisen gaat opstellen, hebben de NVZ en de NFU een gedragslijn opgesteld en de Autoriteit Persoonsgegevens toegezegd de naleving daarvan te volgen.

Naast ziekenhuizen nemen ook de overige leden van NVZ namelijk Revalidatiecentra, Dialysecentra en Radiologiecentra deel aan dit programma.

Wij ondersteunen NVZ met de NVZ Routekaart en NVZ en NFU bij het opstellen van de Gedragslijn toegangsbeveiliging digitale patiëntdossiers 1.0.

Momenteel worden de ziekenhuizen getraind door de NVZ en bereiden zij zich voor op een ‘0-meting’ en het opstellen van een actieplan om aan de gestelde criteria te voldoen. Deze rapportage moet voor 11 januari 2021 bij NVZ moet worden ingediend.

Wij hebben 9 pilots uitgevoerd voor de toepassing van de Gedragslijn bij NVZ leden (ziekenhuizen, revalidatiecentra en dialysecentra) waarbij de 0- en 1-meting zijn uitgevoerd.

Onderdeel van de NVZ Routekaart is de zogenaamde ‘1-meting’ die door een IT Auditor (RE) moet worden uitgevoerd. Deze toets stelt onafhankelijk vast in welke mate aan de Gedragslijn wordt voldaan. De ‘1-meting’ wordt uitgevoerd volgens de NOREA Richtlijn 3000A Assurance-opdrachten. De ‘1-meting’ moet voor eind mei 2021 bij de NVZ worden ingediend.

Wilt u hierover over met ons van gedachte wisselen of een offerte ontvangen neem dan contact op.