Horizontaal Toezicht Zorg

Horizontaal Toezicht Zorg

Horizontaal Toezicht Zorg

Het landelijk kader horizontaal toezicht zorg heeft alle potentie om te komen tot een slim control framework dat veel zekerheid biedt voor zo weinig mogelijk geld. Zorginstellingen die optimaal gebruik maken van deze potentie hanteren een horizontaal toezicht strategie die verder gaat dan uitsluitend het inrichten van de ‘basics’. WeDoTrust helpt hen bij het formuleren en realiseren van deze strategie.

Risico acceptatie: De landelijke risicolijst is een groslijst van fouten die zorgverzekeraars waarnemen in de ontvangen declaraties. WeDoTrust ondersteunt zorginstellingen bij het identificeren en accepteren van alleen die risico’s waarbij uit eigen onderzoek blijkt dat je kwetsbaar bent, of non-compliant, en waarvan de impact substantieel is. Zorginstellingen blijven zo eigenaar van hun eigen risico’s.

Fundamentele oorzaken: De landelijke risicolijst biedt een overzicht van ‘actieve fouten’ die ontstaan door menselijk falen. Echter, 80% van de problemen op het gebied van registratie en declaratie ontstaan door ‘latente condities’. WeDoTrust begeleidt zorginstellingen bij het verkrijgen van inzicht in deze ingebouwde gebreken in de organisatie. Menselijk falen blijkt dan in veel gevallen slechts symptomatisch voor een falende organisatie.

Control transformatie: Idealiter worden registratie- en declaratieprocessen in belangrijke mate ondersteund door applicaties en systemen. Echter, zorginstellingen steunen nog vooral op de goede wil van artsen en medisch personeel bij het correct registreren aan de bron. Dit is opmerkelijk, gezien het immense volume aan registraties. WeDoTrust helpt instellingen bij de integratie van handmatige controls in de aanwezige systemen.

Integriteit aanpak: Zorginstellingen maken veel gebruik van regels. Van deze compliance aanpak weten we echter dat het gedrag onvoldoende verandert. Om de effectieve werking van interne regels te vergroten ondersteunt WeDoTrust zorginstellingen bij het versterken van de in de organisatie aanwezige soft controls. Want naast het opleggen van regels is er veel winst te halen uit het cultiveren wat van nature al aanwezig is.