Digitale transformatie

Digitale transformatie

Door RvB van een zorginstelling is gevraagd een ”second-opinion” te geven op de digitale strategie en Best-of-Breed aanpak die voor de komende jaren is uitgewerkt. Niet om enkel en alleen te kijken welke risico’s er zijn maar juist om samen met de kernspelers (incl: leveranciers) samen met beide voeten op de grond tot een uitvoerbare ”roadmap en programma” te komen.

Meer dan 10 jaar gebruikt de betreffende zorginstelling hetzelfde primaire systeem. De RvB, de IT stuurgroep en de gebruikers waren niet meer tevreden. De andere gevestigde pakketten van IT-leveranciers waren niet het alternatief. De traditionele IT-leveranciers kunnen het verander- en innovatie-tempo van de klant en de markt waarin deze acteert niet bijhouden. Gezocht wordt naar alternatieven. Hierbij is niet alleen de zorginstelling zelf betrokken. Patiënten, zorgprofessionals en innovatieve IT-leveranciers nemen allen deel. Daarbij is een trendpresentatie gegeven, worden leveranciers-bezoeken gedaan en zijn diverse proof-of-concepts uitgevoerd.