Our Blog

0

Hoera. Horizontaal toezicht zorg gaat naar de volgende fase. De pilots zijn achter de rug en de lessen zijn geleerd. De pilotziekenhuizen heten voortaan koplopers en het merendeel van de overige ziekenhuizen heeft ingetekend op de “Stimuleringsregeling invoering Horizontaal Toezicht”. Over twee jaar zijn we over op een nieuw controleregiem.

Om deze beweging op gang te krijgen, is gekozen voor een landelijk kader dat ziekenhuizen zekerheid geeft over wat gaat komen. Gezien het grote aantal ziekenhuizen dat deelneemt aan de stimuleringsregeling een succesvolle strategie. Hoog tijd om jezelf af te vragen of je als ziekenhuis het maximale uit het landelijk kader haalt.

Je kunt als ziekenhuis kiezen voor een strategie die zich richt op de ‘basics’. Kenmerken van deze strategie zijn een risicoanalyse die in hoge mate is gebaseerd op de landelijke risicolijst en controls die de focus leggen op ‘actieve fouten’ (lees: menselijk falen), zoals procedures en instructies, query’s en detailcontroles en corrigerende maatregelen.

Welbeschouwd verandert er met een ‘basics’-strategie niet heel veel. Natuurlijk, er zijn kleinere veranderingen. Je controle framework staat op papier, je controleert jezelf en de huisaccountant heeft er een extra opdracht bij. Eens, dit is anders dan voorheen en zorg­verzekeraars worden er blij van want er is aandacht voor de keten.

Maar, moet je als ziekenhuis er tevreden mee zijn? Haal je met de ‘basics’ op orde er uit wat erin zit? Ik vind van niet! Met deze strategie haal je zelfs een aantal reële gevaren in huis:

  • Je behandelt hoogstwaarschijnlijk meer risico’s dan strikt noodzakelijk.
  • Je control framework is voornamelijk gericht op het bestrijden van symptomen.
  • Je risicobehandeling steunt op kostbare en weinig effectief werkende controls.

De ‘basics’ op orde is misschien de kortste route naar horizontaal toezicht, maar ook de duurste route met slechts een beperkte groei van de volwassenheid van het ziekenhuis.

Dat zou jammer zijn, want ook met de ‘basics’ op orde heeft het landelijk kader de potentie om te komen tot een controle framework dat meer zekerheid biedt voor minder geld. Om dat te illustreren benoem ik een paar onderwerpen. Beantwoord je één van de daarbij gestelde vragen negatief, dan laat je al serieuze mogelijkheden tot verbetering en besparing liggen.

Risico acceptatie

De landelijke risicolijst 2018 is een groslijst van fouten die de zorgverzekeraars waarnemen in de ontvangen declaraties. De risicolijst zegt in principe niets over de fouten die door een individueel ziekenhuis worden gemaakt. Maar, omdat de fouten op de landelijke lijst staan, is er natuurlijk wel sprake van ‘verdenking’. Als ziekenhuis heb je hier een keus. Ga je uit van de landelijke risicolijst en plaats je alleen risico’s buiten scope als bepaalde regels niet van toepassing zijn? Of, accepteer je alleen die risico’s waarbij uit eigen onderzoek blijkt dat je kwetsbaar bent, of non-compliant, en waarvan de impact echt substantieel is? Horizontaal toezicht draait om het laatste. Een ziekenhuis is eigenaar van haar eigen risico’s.

Vraag 1: Omvat je HT programma eigen onderzoek naar risico’s en is je
control
framework uitsluitend gericht op de beheersing van toepasselijke risico’s?

Fundamentele oorzaken

De landelijke risicolijst 2018 biedt een overzicht van ‘actieve fouten’ die ontstaan door het falen van mensen. Het gevolg zijn onrechtmatige facturen die door de zorgverzekeraars niet worden betaald. ‘Basics’ op orde betekent dat je een control framework inricht waarmee je probeert om deze ‘actieve fouten’ te voorkomen. Hierin schuilt een groot gevaar. 80% van de problemen op het gebied van registratie en declaratie ontstaan door ‘latente condities’. Deze ingebouwde gebreken in de organisatie worden pas inzichtelijk op het moment dat je teruggaat naar de basis door onderzoek te doen naar fundamentele oorzaken. Menselijk falen blijkt dan in veel gevallen slechts symptomatisch voor een falende organisatie.

Vraag 2: Omvat je HT programma periodiek onderzoek naar de ‘root causes’
van problemen in het registratie- en declaratieproces?

Control transformatie

Idealiter worden registratie- en declaratieprocessen van het ziekenhuis in belangrijke mate ondersteund door applicaties en systemen. Veel ziekenhuizen kiezen ervoor om de detectie van fouten te automatiseren door daily monitoring systemen. Voor correcte registratie aan de bron daarentegen steunen de meeste ziekenhuizen vooral op de goede wil van artsen en medisch personeel. Gezien het immense volume aan registraties zeer opmerkelijk. Voor een ziekenhuis verbetert de situatie dan ook aanzienlijk op het moment dat handmatige controls worden geïntegreerd in de aanwezige systemen. Controls worden zo effectiever, efficiënter, minder in aantal en kunnen continu worden gemonitord op werking.

Vraag 3: Omvat je HT programma voor veel voorkomende handelingen
een transformatie van handmatige naar geautomatiseerde controls?

Integriteit aanpak

Ziekenhuizen die de ‘basics’ route hanteren, gebruiken veel regelgerichte instrumenten zoals procedures, instructies, training, etc. Regels opleggen en handhaven is relatief eenvoudig en intuïtief aantrekkelijk voor managers. Echter, van deze compliance aanpak weten we dat het gedrag onvoldoende verandert en dat een natuurlijke pendant noodzakelijk is: de integriteit aanpak. Centraal bij deze aanpak staat het gegeven dat mensen al heel jong, nog vóórdat ze kunnen praten, goed en slecht van elkaar kunnen onder­scheiden en de natuurlijke neiging hebben om te kiezen voor het goede. Naast regels opleggen is er veel winst te behalen uit het cultiveren van wat nature al aanwezig is. De sleutel tot deze aanpak zijn soft controls.

Vraag 4: Omvat je HT programma aandacht voor soft controls ten behoeve van
de effectieve werking van de door jezelf opgelegde regels?

Als leidinggevende van een ziekenhuis met een briljante horizontaal toezicht strategie heb je vast de meeste van de bovenstaande punten met een JA beantwoord. In dat geval weet je hoe belangrijk deze boodschap is voor anderen en deel je hem spontaan met al je LinkedIn contacten. Heb je echter twijfels bij je strategie, laat het me dan weten. Het is nooit te laat om de potentie van het landelijk kader voor horizontaal toezicht zorg ook echt te benutten.

Jaap Wijnker

Adviseur horizontaal toezicht bij WeDoTrust

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *